Joomla Themes

Thursday, 19 July 2012 05:11

Jom kita cuba Tulisan Terbalik

Written by 
Rate this item
(3 votes)
Pin It

˙˙ǝɥǝɥǝɥǝɥǝɥ ¿uɐʞ ʞılɐqɹǝʇ uɐsılnʇ uɐƃuǝp ʞooqǝɔɐɟ ɯɐlɐp ʇsod ɐlɐʞǝs ılɐʞǝs ɐʎuɥɐlɐs ɐdɐ˙˙ɐɐlɐ ˙uoıʇɐǝɹɔ-ɔsǝ ıp ʇɐnq ɐqnɔ ɥɐlɥǝloq ʞılɐqɹǝʇ uɐsılnʇ ʇɐnq uıƃuıɹǝʇ ɐpuɐ nɐlɐʞ

Read 252500 times

Media

Pin It
More in this category: « Teknik Menaikkan Signal Wifi